Konsulenttjenster innen forsikring (Insurance Consulting)

Vi leverer rådgivning og konsulenttjenester til selskaper med bakgrunn inne shipping og offshore virksomhet, samt tilliggende næringer innen tingskade og ansvar.
 

Vår kompetanse/
Background

Trond Nesse

Daglig leder / Managing Director

Trond har jobbet med marine forsikringer inkludert ansvar og kasko samt spesialist cargo prosjekter. Kontraktsgjennomgang ifb. med offshoreprosjekter knyttet opp mot forsikringskrav o.l.

Trond has worked with marine insurance including liability, marine liability , hull insurance and specialist cargo, project insurance. Contract-reviews in connection with offshore projects related to obligations for insurance etc.

Ressurser/Resources


I tillegg vil vi ha tilgang til et nettverk av eksterne rådgivere som vi samarbeider tett med og som vil kunne bistå med skadebehandling innen vareforsikring, opplæring og juridiske tjenester. 

In addtion we will have access to a network of external advisors which we co-operate within cargo claims handling, conditions/Incoterms training and legal services.