Samarbeidene selskaper

Samarbeidende selskaper / Partner

Som en del av vår utvidede kompetanse har vi knyttet til oss samarbeidende selskaper innen jus og transportforsikring / Incoterms 2020.

Tor Aasberg                                                                                          Rigmor Bjelde Herland
advokatfirmaet Kristensen Berg AS                                                 Herland Cargo Consulting

Aasberg har 30 års bred forretningsjuridisk erfaring med hovedvekt på shipping og forsikring. 

Tel.: +47 469 15 913
aasberg@kristensen.no 

https://www.kristensen.no/advokater/tor-aasberg

Rigmor har lang erfaring fra marine forsikring og ikke minst mange år som assurandør på vare og transportforsikring. 

De senere år jobbet som senior claims ansvarlig for Gjensidige Forsikring.  

Underviser innen Incoterms 2020 og vilkårsforståelse for transportforsikring med basis i norsk rett.

Tel.: +47 913 39 910

rigmorbherland@yahoo.no